Vi passer på dine data

Privatlivspolitik

 

SJO Regnskab privatlivspolitk 

SJO Regnskab behandler personoplysninger om brugere af vores hjemmeside, ansatte i SJO Regnskab og vores kunder. Vi værner om disse oplysninger og følger som minimum altid gældende lovgivning for at beskytte dem.

I alle tilfælde er det vores mål at opretholde et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger.

Persondatapolitikken her på hjemmesiden vil altid repræsentere SJO Regnskab’ seneste, opdaterede politik for behandling af personlige oplysninger.

SÅDAN BESKYTTER VI PERSONOPLYSNINGER

SJO Regnskab behandler personoplysninger lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde. Vi har derfor truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, så personoplysninger altid er beskyttet mod fx tab, manipulering og uautoriseret adgang. Vi tilpasser løbende vores sikkerhed, så den stemmer overens med den teknologiske udvikling.

Hvilke personoplysninger behandler vi?
SJO Regnskab behandler kun personoplysninger, når vi har hjemmel til det. Det får vi typisk ved at den registrerede afgiver et skriftligt samtykke til, at SJO Regnskabbehandler en række specifikke oplysninger om personen. SJO Regnskab opbevarer kun personoplysninger så længe det er nødvendigt, og kun for at opfylde de formål, som behandlingen kræver. Vi har klare regler, der sikrer at oplysninger ikke bliver opbevaret længere end nødvendigt.

Hvornår videregiver vi personoplysninger?
SJO Regnskab videregiver aldrig personoplysninger til eksterne aktører (dvs. til tredjepart) uden at den registrerede har givet samtykke hertil, medmindre der er lovmæssigt belæg for det, eller vi bliver pålagt det af en domstol. For at sikre os yderligere mod videregivelse af personoplysninger er alle medarbejdere i SJO Regnskab omfattet af tavshedspligt. Det vil sige, at vi ikke uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, der kommer til vores kendskab igennem vores arbejde.

SIKRING AF TREDIEPARTS DATABEHANDLING

SJO Regnskab kan benytte databehandlere uden for SJO Regnskab. Eksterne databehandlere behandler kun personoplysninger på vegne af SJO Regnskab til de specifikke formål, som oplysningerne oprindeligt er indsamlet til, og kun efter instruks fra SJO Regnskab. Vi har en række sikkerhedskrav til beskyttelse af personoplysninger, som eksterne databehandlere altid som minimum skal opfylde.

Som udgangspunkt overfører SJO Regnskab ikke personoplysninger til lande uden for EU og EØS. Hvis det er nødvendigt for at opfylde en retslig eller kontraktuel forpligtelse over for en kunde, kan det dog finde sted. I sådanne tilfælde indgår SJO Regnskab aftaler om databehandling med disse underleverandører i overensstemmelse med EU/EØS-reglerne for at sikre et højt beskyttelsesniveau. Aftalerne sørger for, at underleverandørernes behandling af personoplysninger sker i henhold til de gældende EU/EØS-regler om databeskyttelse. Vilkårene og betingelserne i aftalerne opfylder altid Europa-Kommissionen og den gældende databeskyttelseslovgivnings krav.

INDSIGTSRETTEN OG RETTEN TIL AT BLIVE GLEMT

Du har ret til at få indsigt i, ændret eller slettet de personoplysninger, som vi har registeret og behandler om dig. Ønsker du det, beder vi dig skrive til SJO Regnskab, info@sjoregnskab.dk. Du kan forvente at høre fra os senest 30 dage efter din forespørgsel er modtaget.

Som svar på din henvendelse vil vi informere dig om hvilke oplysninger vi kan slette med det samme, og hvilke oplysninger vi er forpligtet til at gemme efter lovgivningen.

SÅDAN KLAGER DU

Ønsker du at klage over den måde, vi behandler oplysninger om dig på, skal du skrive til den klageansvarlige hos SJO Regnskab – Susan Johanson, på info@sjoregnskab.dk.

Hvis din henvendelse ikke imødekommes, kan du skrive til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, DK-1300 København K.

Til forsiden

Vil du vide mere?

SJO Regnskab
Vesterbrogade 149
1620 København V
CVR: 34559694

Privatlivspolitik

www.sjoregnskab.dk
+45 5184 5148

 

info@sjoregnskab.dk